BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
Zasady udzielania informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie jest miejscem, poprzez które umożliwiamy Państwu powszechny i bezpłatny dostęp do informacji.


Podstawa prawna:


 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 782)
  ↳ Pobierz [.pdf]

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 r., nr 10, poz. 68)
  ↳ Pobierz [.pdf]


 • Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94)
  ↳ Pobierz [.pdf]


 • Decyzja Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2014 r., poz. 172)
  ↳ Pobierz [.pdf]Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej RZI Szczecin jest udostępniana na wniosek.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:Wnioski realizuje:

Redakcja BIP

fax: 261-45-20-29

e-mail: rziszczecin@ron.mil.plAdres korespondencyjny:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie

ul. Narutowicza 17 B

70-240 Szczecin

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych