BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
Aktualności RZI Szczecin
22.11.2018
Dzień Przemysłu w Warszawie (Event for lndustry: Working with the U.S. Army Corps of Engineers)

Ogłoszenie: Dzień Przemysłu (Event for lndustry: Working with the U.S. Army Corps of Engineers)

Korpus Inżynieryjny Armii Amerykańskiej (U.S. Army Corps of Engineers) Oddział Europejski (Europe District) zaprasza na konferencję zatytułowaną Dzień dla Przemysłu — Współpraca z Korpusem Inżynieryjnym Armii Amerykańskiej”, która odbędzie się w Warszawie we wtorek, 4 grudnia 2018 r. o godz. 8:30 rano.

Miejsce: Warsaw Marriott Hotel
Al. Jerozolimskie 65 / 79
00-697 Warszawa

Cel: W najbliższym czasie Korpus Inżynieryjny Armii Amerykańskiej - Oddział Europejski (USACE Europe District) otrzyma zlecenia na projekty budowlane dla Armii USA (USA), Sił Powietrznych USA (USAF), Marynarki Wojennej USA (USN), NATO i innych agencji Departamentu Obrony USA (D0D) oraz Agencji Federalnych. Projekty te będą związane z poprawą infrastruktury i interoperacyjności Sił Zbrojnych USA z partnerami polskimi i NATO. Projekty będą zlokalizowane na terenie całej Polski.

Celem konferencji jest:
a. Przegląd i ogólne informacje na temat projektów budowlanych Korpusu Inżynieryjnego Armii Amerykańskiej: projekt-wykonawstwo (design-build DB) oraz projekt-oferta-wykonawstwo (desing-bid-build DBB), które będą realizowane w Polsce.
b. Przekazanie informacji jak współpracować z USACE przy projektach w Polsce.
c. Przeprowadzenie sesji: Pytania i Odpowiedzi.
d. Zapewnienie sprzyjającego otoczenia do nawiązywania kontaktów pomiędzy wykonawcami i podwykonawcami.

USACE przewiduje różne typy kontraktów na projekty w Polsce, w zależności od zlecenia, w tym: Zamówienie Wielokrotne na Zlecenie Kontraktów Budowlanych (Multiple Award Task Order Construction Contracts - MATOCs), Umowa Zlecenia Pracy (Job Order Contract - JOC) oraz Umowa Samodzielna - Kontrakt Typu-C (stand-alone C-Type contracts).

Rejestracja: Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, ale warunkiem wzięcia w niej udziału jest wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez wysłanie wiadomości e-mailowej do p. Allison Blount na adres: allison.m.blount@usace.army.mil z powołaniem się na „USACE Poland”.
Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o przesłanie e-maila najpóźniej do 28 listopada br. z następującymi danymi: imię i nazwisko, numer paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce wydania dokumentu, nazwa firmy, telefon kontaktowy, adres e mailowy oraz cel uczestnictwa w konferencji (np. główy wykonawca, podwykonawca, itp.).
Liczba uczestników jest ograniczona do dwóch osób z jednej firmy.

UWAGA: Wiadomości z prośbą o rejestrację wysłane po 28 listopada br. nie będą akceptowane.
Rejestracja telefoniczna nie jest możliwa.
Osoby, które nie zarejestrują się nie będą mogły uczestniczyć w konferencji.


Szczegóły konferencji:
a. Dzień Przemysłu będzie wydarzeniem nie objętym klauzulą tajności.
b. Wszystkie prezentacje będą w języku angielskim z zapewnionym tłumaczeniem symultanicznym na język polski.
c. Miejsce konferencji jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
d. Przedstawiciele Rządu USA nie będą prowadzili indywidualnych dyskusji.
e. To zaproszenie nie jest zaproszeniem do przetargu, zapytaniem ofertowym, obietnicą ogłoszenia jakichkolwiek przyszłych kontraktów ani obietnicą zatrudnienia ze strony Rządu USA.
f. Rząd USA nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników konferencji.

Informacje dodatkowe: Prosimy mieć na uwadze, że w przyszłości będą organizowane konferencje dotyczące konkretnych zamówień i kontraktów. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy odwiedzić stronę https://www.fbo.gov , tam też będą zamieszczane aktualizacje dotyczące zarówno tej konferencji jak i przyszłych wydarzeń. W polu wyszukiwania należy wpisać W912GB lub Poland.
Wydział Organizacyjny RZI Szczecin (M.M.)


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych