BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
Wyjaśnienia / Zmiany SIWZ
16.07.2018
41/UPT/18

 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania, polegającego na dostosowaniu pomieszczeń w bud. 7, 28, 38, 53, 54 dla potrzeb OŻW w Szczecinie – Nr sprawy 41/UPT/18

 

 

Wyjaśnienie i Zmiana treści SIWZ - Pismo nr 4948/18 z dn. 16.07.2018r.

Zmiana treści SIWZ - Pismo nr 5006/18 z dn. 18.07.2018r.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych