BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
Wyjaśnienia / Zmiany SIWZ
16.07.2018
48/D/18

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

którego przedmiotem jest zakup sprzętu pożarniczego dla wojskowych straży pożarnych – Nr sprawy 48/D/18

 

 

Zmiana treści SIWZ - Przedłużenie terminu składania ofert - Pismo nr 4946/18 z dn. 16.07.2018r.

Wyjaśnienie i Zmiana treści SIWZ - Pismo nr 4980/18 z dn. 17.07.2018r.

Wyjaśnienie i Zmiana treści SIWZ - Pismo nr 4981/18 z dn. 17.07.2018r.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych