BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
Wyjaśnienia / Zmiany SIWZ
08.06.2018
38/D/18

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

którego przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby kompleksów wojskowych w rejonie działania RZI dla 121 przyłączy – Nr sprawy 38/D/18

 

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - Pismo nr 3976/18 z dn. 08.06.2018r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - Pismo nr 3977/18 z dn. 08.06.2018r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - Pismo nr 3978/18 z dn. 08.06.2018r.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych