BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
Wyjaśnienia / Zmiany SIWZ
14.02.2018
7/D/18

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu otwartego,

którego przedmiotem Dostawa polegająca na zakupie technicznych środków materiałowych i eksploatacyjnych do konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w warsztatach RZI Szczecin. – Nr sprawy 7/D/18

 

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - Pismo nr 1169/18 z dn. 14.02.2018r.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych