BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
Wyjaśnienia / Zmiany SIWZ
08.02.2018
1/D/18

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

którego przedmiotem jest zakup tekstyliów – Nr sprawy 1/D/18

 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ - Pismo nr 1069/18 z dn. 09.02.2018r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - Pismo nr 1070/18 z dn. 09.02.2018 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - Pismo nr 1071/18 z dn. 09.02.2018 r.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych