BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
Wyjaśnienia / Zmiany SIWZ
21.12.2017
82/RB/17

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych dla zadania polegającego na adaptacji pomieszczeń budynku szkoleniowego nr 13 na salę treningów strzelców przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM w Koszalinie (PKOB 2420) – Nr sprawy 82/RB/17

 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ – Pismo nr 9763/17 z dn. 21.12.2017r.

Zmiana treści SIWZ - przedłużenie terminu składania ofert - Pismo nr 9837/17 z dn. 27.12.2017r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - Pismo nr 126/18 z dn. 05.01.2018r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - Pismo nr 236/18 z dn. 11.01.2018r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - Pismo nr 237/18 z dn. 11.01.2018r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - Pismo nr 238/18 z dn. 11.01.2018r.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych