BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
Wyjaśnienia / Zmiany SIWZ
23.11.2017
78/RB/17

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych etapu I zadania polegającego na budowie poligonowego kontenerowego składu materiałowego przy obozowisku Konotop obejmującego budowę ogrodzenia składu, dróg, placów, przyłącza energetycznego, obwałowań, oświetlenia   i montaż kontenerów (PKOB 2420) – Nr sprawy 78/RB/17

 

 

Zmiana treści SIWZ – Pismo nr 9020/17 z dn. 23.11.2017r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - Pismo nr 9045/17 z dn. 24.11.2017r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - Pismo nr 9336/17 z dn. 05.12.2017r.

Zmiana treści SIWZ - Przedłużenie terminu składania ofert - Pismo nr 9335/17 z dn. 05.12.2017r.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych