BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
Wyjaśnienia / Zmiany SIWZ
09.11.2017
77/RB/17

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę ogrodzenia wewnętrznego w kompleksie przy ul. Ostrawickiej 16 w Szczecinie oraz rozbudowę systemu CCTV i integrację SKD w kompleksach przy ul. Ostrawickiej 16 i ul. Narutowicza 17b w Szczecinie (PKOB 2420) – Nr sprawy 77/RB/16

 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ - Pismo nr 8659/17 z dn. 09.11.2017r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - Pismo nr 8658/17 z dn. 09.11.2017r.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych