BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
SIWZ
21.05.2018
26/UPT/18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu otwartego w oparciu o regulamin wewnętrzny Zamawiającego z uwagi na treść art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla  zadania polegającego na budowie zabezpieczeń ppoż. w budynkach 2, 4, 5 w kompleksie wojskowym przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie – Nr sprawy 26/UPT/18

 

Pliki do pobrania:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. 1  oferta wraz z upoważnieniem (wzór)

Zał. 2  umowa (wzór)

Zał. 3  formularz cenowy

Zał. 4  szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Zał. 5  wykaz osób (wzór)

Zał. 6  oświadczenie

Zał. 7  oświadczenie wykonawcy – projektanta (wzór)

Zał. 8  protokół zdawczo-odbiorczy (wzór)

Zał. 9  wymogi formalne dokumentacji jawnej

Zał. 10 ZKZ (wzór)

Zał. 11 decyzja

Zał. 12 ekspertyza techniczna i postanowienia dla bud. Nr 2

Zał. 13 ekspertyza techniczna i postanowienia dla bud. Nr 4

Zał. 14 ekspertyza techniczna i postanowienia dla bud. Nr 5

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych